I Termenii și condițiile generale

Articolul 1

Despre termenii și condițiile generale

Termenii și condițiile generale de utilizare a portalului Oferteria.ro se referă la toate modalitățile de utilizare a conținutului și a serviciilor disponibile pe acest portal și constituie un acord legal valabil și obligatoriu între portalul Oferteria și clienții acestuia.

Proprietarul portalului, Oferteria.ro, își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile generale de utilizare a portalului fără a anunța în prealabil clienții cu privire la aceste modificări.

Articolul 2

Definiții

„PORTAL”: Portalul Oferteria.ro conține informații din domeniul serviciilor și este proprietatea societății comerciale cu răspundere limitată Oferteria SRL.

„OFERTERIA”: proprietarul responsabil pentru dezvoltarea și gestionarea Oferteria.ro.

„CLIENȚI”: vizitatori persoane fizice, respectiv persoane juridice –  societăți comerciale (SRL; SA; PFA, II) sau instituții – care au în plan contractarea unui serviciu din diferite domenii, și caută fie furnizori, fie doar informații cu privire la anumite servicii.

„CERERE DE OFERTĂ”: Datele personale și tehnice pe care clienții le furnizează acestui portal cu scopul căutării furnizorului, care să le realizeze serviciile

„FURNIZORI”: persoane fizice, societăți comerciale (SRL, SA, PFA, II) sau instituții – care oferă sau prestează servicii din diferite domenii de activitate.

„CRITERII”: criteriile folosite de Oferteria pentru selectarea furnizorilor, cărora să li se transmită cererile de ofertă, sunt: domeniile de activitate selectate și locația acestora.

„FURNIZORI ADECVAȚI”: furnizorii selectați pe baza criteriilor: domeniul de activitate selectat și locația acestora, vor primi cereri de ofertă prin sms și e-mail. Aceștia vor avea posibilitatea de a vizualiza cererea de ofertă, și apoi de a trimite oferte, în funcție de creditele disponibile prin pachetele achiziționate prin abonament.

 „PROFILUL FURNIZORILOR”: paginile portalului OFERTERIA destinate prezentării individuale a ofertanților, care conțin informații referitoare la: domeniile de activitate, locațiile în care își prestează serviciile, poze cu lucrări efectuate, recenzii de la clienți.  

Articolul 3

Utilizarea malignă a site-ului și conduita răuvoitoare

Utilizarea portalului într-un mod care ar putea cauza deteriorarea, dezactivarea, supraîncărcarea sau alte daune portalului, echipamentului tehnic sau societății comerciale care îl deține, este strict interzisă. OFERTERIA își rezervă dreptul de a exclude de pe lista clienților persoanele care încalcă regulile sau care aduc prejudicii portalului, altor clienți, furnizorilor acestuia.

În cazul în care o persoană fizică sau juridică are o conduită răuvoitoare față de portal și continuă să acționeze în același mod, aceasta ar putea cauza daune și prejudicii portalului. În această situație, portalul își rezervă dreptul de a intenta un proces legal împotriva acestei persoane la instanța de judecată competentă.

Articolul 4

Asigurarea acurateței informațiilor

OFERTERIA se angajează să ofere informații precise și actualizate în toate secțiunile și conținuturile sale. În cazul în care un client sau un furnizor identifică inexactități în informațiile publicate pe portal și le semnalează în mod justificat OFERTERIA, aceasta va corecta datele greșite. OFERTERIA va răspunde la astfel de solicitări în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării scrise de la utilizator sau furnizor. Cu toate acestea, OFERTERIA nu poate garanta acuratețea datelor publicate pe acest portal.

Toate informațiile furnizate clienților sau furnizorilor, inclusiv cele publicate pe portal, au un caracter informativ. OFERTERIA nu poate garanta și nu este responsabilă pentru exactitatea acestora. De asemenea, OFERTERIA nu este responsabilă pentru daunele cauzate persoanelor fizice sau juridice ca urmare a utilizării informațiilor de pe portal.

Articolul 5

Limitarea responsabilității

OFERTERIA va încerca să asigure o funcționare continuă și eficientă a portalului său, precum și să actualizeze și să corecteze informațiile publicate pe acesta și să remedieze eventualele defecțiuni. Cu toate acestea, OFERTERIA nu este responsabilă pentru daunele suferite de către clienți sau furnizori în timpul indisponibilității portalului.

 

Clienții trebuie să utilizeze informațiile furnizate pe acest portal pe propria lor răspundere și să nu le utilizeze în mod ilegal sau în contradicție cu reglementările legale sau etice. Informațiile publicate pe acest portal sau transmise clienților și furnizorilor sunt pur informative și nu garantează acuratețea lor. OFERTERIA nu răspunde pentru eventualele daune suferite de către persoane fizice sau juridice care ar putea rezulta în urma utilizării informațiilor publicate pe acest portal.

OFERTERIA nu este un furnizor de servicii și, prin urmare, nu este responsabilă pentru erorile sau daunele provocate de angajații sau comercianții firmelor înregistrate pe acest portal. OFERTERIA nu are obligația de a soluționa reclamații sau litigii, dar poate oferi ajutor utilizatorului în soluționarea reclamației.

Clienții și furnizorii portalului încheie contracte de execuție și colaborare în afara portalului și, prin urmare, OFERTERIA nu este o parte contractantă la aceste contracte și nu intervine în niciun fel în aceste raporturi. OFERTERIA nu răspunde pentru eventualele inexactități și neactualizări ale conținuturilor publicate pe acest portal și nici pentru inaccesibilitatea portalului sau problemele de conectare sau utilizare a acestuia.

OFERTERIA nu este responsabilă pentru eventualele defecțiuni ale hardware-ului, software-ului sau altor echipamente ale clienților care ar putea fi cauzate de utilizarea portalului. Clienții trebuie să se asigure că au instalate echipamentele de protecție adecvate, cum ar fi programe antivirus, înainte de a accesa și utiliza acest portal.

OFERTERIA poate include link-uri către alte site-uri web pe acest portal, dar acestea nu sunt supravegheate de către compania noastră. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru informațiile, materialele sau alte conținuturi existente pe site-urile web ale terților.

Recomandăm clienților să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare, precum și declarațiile de confidențialitate de pe toate site-urile web ale terților înainte de a le utiliza sau de a transmite sau publica datele lor cu caracter personal sau alte tipuri de date.

Articolul 6

Drepturile de autor

OFERTERIA deține drepturile de autor asupra tuturor conținuturilor și cererilor postate pe acest portal, conform Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe acestora. Astfel, difuzarea sau utilizarea acestora pe alte site-uri web este interzisă, cu excepția conținuturilor create de furnizori, pentru care se aplică aceleași dispoziții legale.

Conținuturile și informațiile de pe acest portal sunt destinate exclusiv utilizării personale și necomerciale de către clienți. Transmiterea, copierea, prelucrarea sau distribuirea acestora în scopuri comerciale este strict interzisă, cu excepția conținuturilor menționate în mod expres pentru a fi transmise. Fragmentele de conținut ale acestui portal pot fi tipărite sau publicate pe rețelele sociale doar în scop personal.

Toate conținuturile portalului, inclusiv texte, fotografii, grafice și postări, cu excepția profilului întreprinderii, sunt protejate prin drepturile de autor ale portalului și nu pot fi reproduce, prelucrate sau distribuite în niciun fel, indiferent de mediul sau teritoriul alese. În cazul în care este necesară publicarea acestor conținuturi în reviste sau alte publicații media în scopuri comerciale, portalul Oferteria.ro trebuie menționat ca sursă și trebuie furnizat un link activ către o anumită pagină web.

Articolul 7

Dreptul de autor pentru profilele furnizorilor

Dreptul de proprietate intelectuală asupra conținutului site-urilor furnizorilor individuali aparține exclusiv acestora și poate fi publicat numai cu acordul scris sau verbal al furnizorului. În cazul în care furnizorul solicită, în scris sau verbal, OFERTERIA va elimina proprietatea intelectuală sau va șterge profilul furnizorului. Întregul conținut al profilului furnizorului poate fi editat fie de către furnizorul respectiv, fie cu ajutorul portalului OFERTERIA.

II Utilizarea portalului de către clienți

Articolul 8

Trimiterea cererii

Clienții pot utiliza OFERTERIA pentru a căuta furnizori de produse și servicii. Pentru aceasta, clienții trimit o cerere de ofertă furnizorilor din domeniul dorit, prin completarea unui formular pre-definit pentru fiecare categorie de servicii. Lista domeniilor disponibile este publicată pe OFERTERIA.

OFERTERIA colectează și procesează informații specifice, așa cum este specificat în Politica de confidențialitate.

Utilizatorul este responsabil de furnizarea informațiilor corecte și a informațiilor de contact în formularul online, care vor fi utilizate în cazul în care utilizatorul devine client și face cereri.

În momentul în care utilizatorul trimite cererea, acesta trebuie să accepte termenii și condițiile generale de utilizare a portalului, precum și politica de confidențialitate a acestuia.

După completarea cererii, utilizatorul va primi un mesaj prin e-mail sau SMS cu un link pentru a confirma cererea și pentru a accepta din nou termenii și condițiile generale de utilizare a portalului și politica de confidențialitate.

Pentru a confirma numărul de telefon, utilizatorul poate fi, de asemenea, trimis un SMS cu un cod de confirmare.

Articolul 9

Evaluarea confirmării cererii

OFERTERIA poate da prioritate la rezolvarea cererilor clienților care au utilizat anterior portalul, mai ales dacă aceștia au evaluat munca furnizorilor și au finalizat cererile. După ce primește cererea, OFERTERIA contactează utilizatorul pe baza datelor disponibile și, dacă sunt necesare informații suplimentare, pe baza unor estimări. Cu toate acestea, OFERTERIA nu va confirma cererea în următoarele cazuri:

Utilizatorul nu completează informațiile necesare în formularul online, în special numărul (numerele) de telefon - OFERTERIA va solicita informațiile lipsă de la utilizator și dacă acestea nu sunt primite în decurs de o zi lucrătoare, cererea nu va fi confirmată;

Dacă, în baza experienței anterioare, OFERTERIA concluzionează că nu vor exista părți interesate printre ofertanți, poate decide să nu confirme cererea;

Dacă nu există niciun executant disponibil pentru a răspunde la cerere, OFERTERIA nu va confirma cererea;

Dacă, pe baza experienței anterioare, OFERTERIA constată că utilizatorul a încălcat condițiile generale aplicabile ale Oferteria.ro, poate decide să nu confirme cererea.

Articolul 10

Prelucrarea cererii de ofertă

În momentul în care un client, persoană fizică sau juridică, completează un formulau pentru o anumită categorie de servicii în mod complet și corect, OFERTERIA o trimite mai departe furnizorilor de servicii.

Toți furnizorii de servicii care se potrivesc celor două criterii: domeniul de activitate și locația, vor primi cererile de ofertă prin intermediul canalelor de comunicare.

Pentru a realiza o ofertă, furnizorii trebuie să achiziționeze un pachet de abonamente. Pentru fiecare ofertă trimisă, contul furnizorilor va fi creditat cu un anumit număr de credite. OFERTERIA își rezervă dreptul de a modifica numărul de credite pentru diferite cereri de ofertă, fără o notificare prealabilă.

Clientul este obligat să contacteze unul sau mai mulți din furnizorii propuși și să aleagă oferta care i se potrivește, și să respingă ofertele pe care nu le găsește adecvate. Furnizorii care nu au acceptate cererile de ofertă nu

Contractul de prestări servicii care reglementează: obiectul serviciilor, termenii de plată, termenii de prestare a serviciului și restul detaliilor este stabilit și semnat strict între furnizor și client, în afara portalului OFERTERIA. OFERTERIA nu poartă responsabilitatea pentru neîndeplinirea contractului de una sau ambele părți.

OFERTERIA nu poate garanta răspunsul furnizorului selectat de client.

OFERTERIA nu garantează pentru ofertele primite sau pentru contractul de realizare.

OFERTERIA nu garantează și nu este responsabil pentru răspunsul ofertantului.

Articolul 11

Încheierea prestării de servicii și evaluarea furnizorilor

După finalizarea serviciului, clientul este rugat să finalizeze prestarea de servicii de ofertă și poate să caute servicii din alte domenii. Clientul are posibilitatea de a vizualiza în cadrul profilului, toate ofertele din toate domeniile solicitate până în acel moment.

De asemenea, este important ca clientul să evalueze furnizorul de servicii selectat prin intermediul platformei OFERTERIA.

Evaluările negative vor fi publicate numai în cazul în care clientul poate dovedi că lucrarea nu a fost efectuată corespunzător și furnizorul nu oferă nicio explicație pentru modul în care au fost prestate serviciile.

Articolul 12

Abuzul de trimitere a cererii

Cererile pot fi depuse numai de către persoane fizice și persoane juridice (societăți comerciale) care au nevoie de serviciile disponibile pe OFERTERIA.

Trimiterea cererilor în scopuri de cercetare de piață sau pentru accesul la lista furnizorilor în scopuri comerciale este interzisă.

De asemenea, nu este permisă trimiterea de cereri pentru găsirea subcontractorilor. Dacă OFERTERIA constată că utilizatorul a trimis o cerere în scopul de a-și găsi proprii subcontractori sau pentru a furniza forță de muncă, aceasta poate percepe o taxă pentru serviciul de publicare a cererii comerciale conform listei de prețuri valabilă.

Articolul 13

Rezolvarea reclamațiilor

OFERTERIA nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor prestate de furnizori sau pentru orice daune rezultate din acestea. Cu toate acestea, OFERTERIA este dispusă să ofere asistență utilizatorului în rezolvarea oricăror reclamații, prin intermediul unor îndrumări și comunicare cu furnizorul. De asemenea, OFERTERIA va trimite în mod automat un mesaj clienților care vor selecta furnizori persoane fizice, de atenționare că serviciile vor fi prestate de o firmă ne-înregistrată.

 • OFERTERIA poate ajuta utilizatorul să rezolve o reclamație numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • clientul a trimis o cerere pentru serviciile furnizate;

 • serviciile au fost furnizate de un executant înregistrat pe portal.

 • Portalul poate oferi asistență în rezolvarea reclamațiilor numai în cazul în care:

 • clientul poate furniza dovada plății pentru serviciu, factura sau factura proforma semnată de furnizor;

 • clientul poate oferi dovezi pentru depunerea unei plângeri, cum ar fi fotografii, opinia unui expert evaluator desemnat de instanța de judecată etc.;

 • clientul are data exactă la care a început lucrarea;

 • clientul deține corespondența care arată că a invitat furnizorul să remedieze deficiențele.

Articolul 14

Garanție pentru furnizorul autorizat

Furnizorii autorizați sunt contractanți și furnizori de servicii care au încheiat un contract de cooperare comercială adecvat cu OFERTERIA pentru furnizorii autorizați și pe baza acelui contract își oferă serviciile prin intermediul platformei Oferteria.ro, ca furnizori autorizați, iar OFERTERIA îi marchează pe platformă ca furnizori autorizați.

Un utilizator OFERTERIA care a plătit un avans, o factură în avans sau a plătit în alt mod serviciul în avans (în continuare: plata în avans) către un executant autorizat și cu care a contactat prin intermediul platformei Oferteria.ro, OFERTERIA va fi un garant auxiliar pentru o rambursare de până la 500 EUR pentru certificatul A +, 1.500,00 EUR pentru certificatul AA și 3.000,00 EUR pentru certificatul AAA, dacă utilizatorul dovedește că furnizorul autorizat nu a început să efectueze lucrările comandate în perioada convenită sau nu a returnat suma plătită în 8 zile. OFERTERIA oferă utilizatorului o garanție conform acestui articol dacă furnizorul este listat pe lista furnizorilor autorizați pe portalul OFERTERIA Internationl d.o.o. în momentul în care utilizatorul depune ordinul și efectuează o plată în avans către executant.

OFERTERIA nu garantează pentru alte obligații ale furnizorului autorizat, care nu sunt definite în mod explicit de acest articol, și nici că furnizorul va finaliza lucrările contractate în mod calitativ și în timp util.

OFERTERIA nu garantează utilizatorului că furnizorii autorizați pe care îi oferă utilizatorului sunt solvabili sau că vor îndeplini toate cerințele.

Dacă apar mai multe dispute într-un an calendaristic, pentru care OFERTERIA oferă o garanție utilizatorului în conformitate cu acest articol, OFERTERIA îi va garanta utilizatorului maximum 4.000,00 EUR în acel an calendaristic.

Utilizatorul poate obține o garanție în temeiul acestui articol sub următoarele condiții:

 • în cazul unui litigiu, utilizatorul ar trebui să contacteze mai întâi furnizorul autorizat și să-i ceară rambursarea sumei plătite în avans,

 • utilizatorul trebuie să fie plătitorul avansului, unei facturi în avans sau al altei plăți în avans,

 • numai dacă furnizorul autorizat nu returnează suma plătită în avans în termen de 8 zile, utilizatorul poate solicita o garanție de la OFERTERIA în conformitate cu acest articol, cu prezentarea tuturor dovezilor relevante.

Utilizatorul are dreptul la o garanție pentru plata în avans numai dacă:

 • cererea pentru un executant autorizat este trimisă prin intermediul platformei Oferteria.ro,

 • a plătit un avans în contul bancar al furnizorului selectat și a trimis o confirmare de plată,

 • în termenul stabilit, a pus la dispoziție oferta semnată, factura, factura în avans, contractul, dovada plății sau orice alt document pe baza căruia a efectuat plata în avans la locul prescris,

 • a introdus valoarea întregii oferte și valoarea plății în avans în locul prescris,

 • a selectat un executant autorizat pe portalul Oferteria.ro

Utilizatorul poate solicita o garanție în temeiul acestui contract de la OFERTERIA în termen de cel mult 30 de zile din ziua în care furnizorul autorizat trebuia să înceapă executarea lucrărilor.

În cazul în care OFERTERIA suspectează că utilizatorul abuzează de garanție în temeiul prezentului articol sau încearcă să dăuneze OFERTERIA în orice alt mod, acesta poate renunța în orice moment la garanția conform prezentului articol, care va intra în vigoare la data notificării scrise pe adresa de e-mail a utilizatorului.

III. Utilizarea portatului de către furnizorii de servicii

Articolul 14

Condiții

Se poate înregistra pe portal orice furnizor, prestator de servicii din România, persoană fizică sau juridică, prin menționarea: datelor despre forma de organizare, domeniile de activitate, locațiile în care își desfășoară activitatea.

Condițiile pentru înregistrare sunt:

 • furnizorul să fie persoană fizică sau juridică,

 • furnizorul are toate permisele corespunzătoare și a finalizat toate pregătirile legale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor selectate,

 • că furnizorul nu a fost implicat sau condamnat în litigiu din cauza pagubelor cauzate în timpul executării lucrării pentru care este înregistrat,

 • furnizorul are cel puțin un cont curent pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de la data revizuirii,

 • furnizorul are o adresă de e-mail validă și un număr de telefon mobil activ,

 • furnizorul desfășoară în mod independent activitatea și oferă servicii pe cont propriu - medierea nu este permisă pentru terțe persoane juridice sau fizice.

În cazul în care una dintre condițiile menționate anterior nu este respectată, furnizorul trebuie să trimită o declarație în scris către OFERTERIA în decurs de 7 zile.

În cazul în care OFERTERIA constată că furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe dintre aceste condiții, aceasta are dreptul să înceteze imediat cooperarea cu furnizorul sau să-l șteargă de pe portal fără o notificare prealabilă.

Articolul 15

Perioada de probă

OFERTERIA poate oferi furnizorului o perioadă de probă gratuită pentru furnizarea serviciilor portalului Oferteria.ro

Domeniul serviciilor gratuite și durata acestora pot fi modificate de OFERTERIA fără notificare prealabilă.

Articolul 16

Pachete de abonament și numărul de cereri de ofertă transmise

Pe OFERTERIA, furnizorii pot alege dintr-o gamă diversă de pachete de abonament. Pachetele de abonament vor include credite. Fiecare cerere de ofertă va avea alocat un anumit număr de credite.

Alegerea pachetului de abonament va determina numărul de credite pe care un furnizor le are, respectiv numărul de cereri de ofertă pe care furnizorul le poate vizualiza în domeniul său de activitate.

Pentru a obține acces la cererile de ofertă, furnizorii trebuie să plătească factura proformă și apoi portalul va permite accesul la cererile de ofertă în termen de 24 de ore de la primirea plății.

După ce furnizorul trimite o ofertă prin intermediul portalului, aceasta va fi scăzută din numărul total de oferte disponibile în cadrul pachetului de abonament ales.

Articolul 17

Primirea cererilor de ofertă

OFERTERIA folosește canalele sale de informații pentru a trimite furnizorilor informații despre noile cereri. Numărul de cereri primite de fiecare furnizor depinde de tipul de pachet de abonament pe care îl deține.

Furnizorii de pe portalul respectiv au acces la toate informațiile esențiale pentru implementarea proiectului, inclusiv informațiile de contact ale clienților. Înainte de a oferi accesul la aceste date, OFERTERIA verifică toate informațiile sau le verifică la cererea furnizorului. Atunci când proiectul este finalizat sau clientul alege alt furnizor, furnizorul își pierde accesul la date.

Dacă furnizorul consideră că o cerere de ofertă nu îndeplinește condițiile de publicare, acesta poate notifica OFERTERIA, care va elimina cererea respectivă din cota de cereri disponibilă pentru furnizor.

OFERTERIA va notifica, de asemenea, furnizorul în cazul în care constată că utilizatorul a încălcat condițiile de utilizare, a abuzat de portal, a manipulat furnizorii sau le-a dăunat în orice alt mod.

Articolul 18

Limitarea răspunderii

OFERTERIA se asigură că datele utilizatorului sunt cele introduse de clienți în formularul online de pe portal și că acestea nu vor fi atinse sau modificate, cu excepția cazurilor în care se constată că acestea sunt incomplete sau greu de înțeles.

OFERTERIA se obligă să transmită cereri de la clienții care sunt serioși în intenția lor de a implementa proiectul, criteriile pentru stabilirea seriozității fiind stabilite intern.

Cu toate acestea, OFERTERIA nu poate garanta că clienții au intenția de a implementa proiectul și nici nu poate garanta că furnizorul va fi de acord să-l implementeze.

OFERTERIA nu oferă nicio garanție cu privire la răspunsul clientului la apelurile telefonice sau mesajele primite prin intermediul portalului.

De asemenea, OFERTERIA nu poate garanta îndeplinirea tuturor condițiilor pentru realizarea proiectului menționat în cerere.

OFERTERIA nu oferă nicio garanție că clientul va plăti pentru munca sau serviciile prestate.

Articolul 19

Numărul de cereri de ofertă și categoriile de servicii

OFERTERIA oferă acces furnizorilor la câte cereri de ofertă există în domeniul de activitate și locațiile selectate de furnizori pentru prestarea serviciilor.

Furnizorii pot primi doar cereri pentru categoriile de servicii pentru care sunt înregistrați și pentru care sunt calificați.

OFERTERIA își rezervă dreptul de a retrage anumite categorii de servicii de la furnizori în caz de abuz suspect sau dacă furnizorul nu poate demonstra că deține calificările necesare pentru acea categorie specifică.

Articolul 20

Valoarea cererii

OFERTERIA evaluează inițial valoarea fiecărei cereri de ofertă, care este împărțită în trei categorii: valori mici, medii și mari.

Modificările pot fi făcute de către OFERTERIA la criteriile cererilor de ofertă, inclusiv pentru proiecte cu valori mai mari sau mai mici, fără notificare prealabilă.

De asemenea, OFERTERIA poate schimba clasa de valoare a cererii de ofertă în orice moment. Numărul cererilor de valoare mică, medie sau mare pe care le poate primi un furnizor depinde de tipul de abonament pe care îl are.

Articolul 21

Profilul furnizorului

Profilul furnizorului este pagina sa de pe portalul OFERTERIA. Profilul apare după înregistrarea furnizorului, prin completarea unor informații obligatorii și opționale. Furnizorul își poate completa singur profilul sau poate solicita ajutorul OFERTERIA.

Din conținutul profilului de furnizor, fac parte următoarele informații:

·        descrierea obiectului de activitate al persoanei fizice/ juridice

·        locațiile în care îți desfășoară serviciile

·        fotografii cu descrieri ale serviciilor prestate până în acel moment

·        datele de identificare ale persoanei fizie/ juridice

OFERTERIA nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul profilului furnizorului, inclusiv pentru site-ul său web. Proprietatea intelectuală și conținutul profilului sunt exclusiv deținute și controlate de furnizor. Conținutul și proprietatea intelectuală din profilul furnizorului sunt publicate doar cu acordul său verbal sau în scris. În cazul în care furnizorul solicită, verbal sau în scris, OFERTERIA va elimina proprietatea intelectuală sau îi va șterge profilul.

Articolul 22

Evaluarea furnizorului

Fiecare client are posibilitatea de a oferi o evaluare furnizorului, compusă din recenzii. Evaluarea constă din următoarele criterii:

 • numărul de ani pe piață de la înființare,

 • numărul de recenzii ale furnizorului și tipul acestora,

 • timpul de răspuns al furnizorului.

OFERTERIA își rezervă dreptul de a modifica criteriile de evaluare, adică modificările și/sau completările fără notificare prealabilă.

Evaluarea furnizorului se realizează exclusiv pe baza criteriilor date. Evaluarea nu poate fi corectată prin plată.

Articolul 23

Excluderea furnizorilor de pe OFERTERIA

Furnizorii pot fi excluși de pe platformă în următoarele cazuri:

·        Nu mai îndeplinesc cerințele de bază pentru a fi prezenți pe portal;

·        Utilizatorul depune o reclamație justificată și prezintă dovezi scrise și fotografiate cu privire la lucrările efectuate sau serviciile furnizate;

·        Expertul judecătoresc stabilește o evaluare negativă a muncii prestate;

·        OFERTERIA oferă o evaluare negativă a muncii depuse;

·        Furnizorul nu își respectă obligațiile de plată;

·        Se constată transferul neautorizat de date cu caracter personal către terți.

OFERTERIA va informa furnizorul în legătură cu decizia de a-l exclude prin intermediul unui e-mail sau a unui telefon în termen de trei zile. OFERTERIA își rezervă dreptul de a modifica criteriile de excludere.

VII. Alte dipoziții

Articolul 24

Modificarea termenilor și condițiilor generale de utilizare a portalului

OFERTERIA își rezervă dreptul de a modifica, parțial sau integral, orice parte a termenilor și condițiilor generale, despre care trebuie să informeze în mod obișnuit, în prealabil clienții portalului. Modificările sunt valabile din momentul publicării pe portal. OFERTERIA se angajează ca aceste condiții valabile să fie întotdeauna ușor accesibile pe portal.

Articolul 25

Jurisdicție în cazul unui litigiu

Acordul privind acceptarea tuturor condițiilor generale menționate a fost încheiat în România. Pentru litigiile care decurg din utilizarea serviciilor portalului sau a condițiilor generale de utilizare, se aplică numai legile din România.

Toate litigiile care decurg din acest contract ar trebui soluționate pe cale amiabilă de către părțile implicate. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părți poate iniția un litigiu în fața instanței competente din România.

Termenii și condițiile generale sunt valabile până la revocare sau până la următoarea modificare a conținutului.

Aboneaza-te la Newsletter pentru a afla cele mai noi joburi

Inscrie-te la Newsletterul nostru si primeste cele mai importante informatii din industria ta direct pe email si oferte exclusive!

Incepe acum o colaborare cu Oferteria.ro

sauDevino partener